Koulutussisältö

Sytykkeitä tulevaisuuteen -linja  (30 ov)                        9.9.2019 – 15.5.2020

Koulutuksen sisällöt:

Koulutusväylät  4 ov
Työelämä tänään ja työelämäkontaktit 4 ov
Itsetuntemus koulutus- ja ammattivalinnoissa 3 ov
Opiskeluvalmiuksien kehittäminen 3 ov
Viestintätaitojen vahvistaminen 2 ov
Yhteiskuntatieto 2 ov
Luonto hyvinvoinnin ja työelämän tukena  2 ov
Osallisuus ja yhteisöllisyys sekä projektityöskentely 4 ov
Elämänkaari- ja ikäymmärrys ihmisten kohtaamisessa 2 ov
Opintojen yksilö- ja ryhmäohjaus 4 ov

 

Koulutukseen pääsyn edellytyksenä on vähintään 18-vuoden ikä, riittävä suomen kielen taito ja halu sitoutua opintoihin. Useimmat opintosisällöt koostuvat sekä tiedollisista osuuksista että toiminnallisuudesta, kuten harjoitteista, projekteista ja vierailukäynneistä.

Opetus on ilmaista, mutta opiskelija kustantaa itse ruokailun ja asumisen. Edullinen ateria lounasaikaan on halukkaille tarjolla aivan Koskela opiston lähellä. Koskela opisto järjestää tarvittaessa solu-asuntomahdollisuuden. Opiskelijoille on järjestetty terveydenhoitajan palvelut. Tyypillinen opiskelupäivä on klo 9-14 välillä. Päivien kesto voi kuitenkin vaihdella toiminnasta riippuen. Opinnot toteutuvat ohjattuna lähiopiskeluna, mutta sisältävät soveltuvin osin myös etätyöskentelyä.      

Haku päättyy 25.8.2019. Koulutukseen hyväksytyille ilmoitetaan valinnasta viimeistään 28.8.2019 mennessä. Hyväksymisilmoitus lähetetään sähköpostitse hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. Jos hakijoita ei ole saatu riittävästi ja linja joudutaan perumaan, oppilaitos ilmoittaa linjan perumisesta viimeistään viikkoa ennen linjan alkamista.   

Lisätietoja (mm. asuntoasiat, ruokailu) ja hakuneuvonta:

Koskela opisto
Koskelan asiakasneuvonta

sähköposti: koskela@aanekoski.fi
puh. o4oo 115360,  0400 115366

Lisätietoja linjan sisällöstä ja opetuksen toteutuksesta:

Linjan vetäjä Jouko Laaksonen

sähköposti: jouko.laaksonen@aanekoski.fi
puh. 040 628 3006