Kesäkuun värit – taidemaalauskurssi

Opettajana Eero Mikkonen

”Aloitin  piirustuksen ja taidemaalauksen opettajana syksyllä 2001, jolloin minua säväyttivät sanat:

 T A I D E T E O K S E T  O V A T  E R Ä Ä N L A I S I A  U T O P I O I T A .
N E  O V A T  O L E M A S S A  A V A T A K S E E N  P Ä Ä N  J A  S Y D Ä M E N
V I E S T I Ä K S E E N  J O T A I N  K O K I J A L L E E N.
T A I D E  O N  A I N A  P O S I T I I V I N E N  ,  O  P T I M I S T I N E N  T E K O ”

 

Ajankohta: 14-17.6. 2018 Taidemuseon piharakennuksessa                   

Yhteensä 36 tuntia

Tule tutkimaan piirtäen ja maalaten ulkona kesäkuun luonnonilmiöitä: värejä, muotoja, sommittelua, valoja ja varjoja. Havaintoon perustuvan maalaamisen tavoite on löytää värien erilaisuus valaistuksen muuttuvissa olosuhteissa.

Kurssi sopii pitempään maalanneille.

Kurssi alkaa torstaina klo 10.

Hinta:
1. 160€ (Opetus, lounas ja päiväkahvi)
2. 220€ (Opetus, aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja yhteismajoitus Koskelassa)
3. 280€ (Opetus, aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja majoitus POKEn asuntolassa)
4. 190€ + yöpyminen hotellissa (Opetus aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja majoitus hotelli Hirvessä, kts. hinnat sivulta majoitus)

ILMOITTAUDU TÄSTÄ 30.5.2018 mennessä.