Ensiapukoulutukset 1 & 2

ENSIAPU 1 / RAUNI LANKINEN ETK (ensiavun ja terveystiedon kouluttaja), erikoissairaanhoitaja.


KURSSI TÄYNNÄ!

Koskelassa 26.-27.9.  / 16 h
Ke-to klo 9-15.30

Tavoite:

Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Haavat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • Nivelvammat ja murtumat
 • Myrkytykset  

Ensiapukurssin EA 1® -todistus on voimassa kolme vuotta.

 

ILMOITTAUTUMISET 19.9. MENNESSÄ.

Hinta:

 1. 80e (opetus)
 2. 100e (sis. opetus ja lounas)

 JÄRJESTÄMME MUITAKIN EA KOULUTUKSIA , VAPAITA PAIKKOJA JA AJANKOHTIA VOI TIEDUSTELLA ASIAKASNEUVONNASTA.

 

 

 

 

 

 

ENSIAPU 2  RAUNI LANKINEN ETK (ensiavun ja terveystiedon kouluttaja), erikoissairaanhoitaja.

Koskela 31.10.-1.11. / 16h
Ke -to  klo 9-15.30

Tavoite:

Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia.

Sisältö:

 • Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
 • Hätäensiapu:
  • Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva
   • sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin
  • tajuttomalle annettava ensiapu
  • verenkierron häiriötila (sokki)
  • vierasesine hengitysteissä
 • Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
  • Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
  • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
  • Ranka- ja raajavammat
 • Pään- ja kasvojen vammat
   
 • Vammojen ensiapu
  • Murtumat
  • Nivel- sekä pehmytosavammat
  • Rasitus- ja lihasvammat
 • Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu
 • Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
 • Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa
 • Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

EA 2 -kurssille voi osallistua, kun EA 1 -kurssin todistus on voimassa.

ILMOITTAUTUMISET 24.10. MENNESSÄ.

Hinta:

 1. 80e (opetus)
 2. 100e (sis. opetus ja lounas)