Kuvataidekoulu

Kukkulan kuvataidekoulu antaa lapsille ja nuorille kuvataiteen perusopetusta ja toteuttaa opetushallituksen esittämiä perusteita opetussuunnitelmassaan. Kukkulan kuvataidekoulun uusi vuoden 2018 opetussuunnitelma pohjautuu Opetushallituksen taiteen opetuksen perusteisiin.

Opiskelussa painotetaan opintojen vuosittaista etenemistä ja tavoitteellisuutta, kuitenkin niin, että kaikessa säilyy mukana tekemisen, kokeilun ja ilmaisun ilo.

Opetuksessa lähdetään lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisesta kehityksen tukemisesta kuvataiteen alalla. Oppilasta kannustetaan persoonalliseen ilmaisuun ja tietojen ja taitojen kasvattamiseen ja luomaan edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen ja toimimiseen monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Tavoitteena on ohjata kykyyn huomioida ympäröivää todellisuutta ja rakentaa maailmankuvaa ilmaisemalla itseään taiteen keinoin sekä ohjata keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn.