Opiskelu

Opiskeluvaiheet jakautuvat seuraavasti:

VALMENTAVAT OPINNOT

5-6-vuotiaille (60 h/lukuvuosi)
Valmentavat opinnot ovat tekemistä, kokemista ja uuden oppimista juuri tekemisen kautta. Avataan reittejä kuvataiteen maailmaan tarinoiden ja mielikuvien sekä äänien ja liikkeen avulla. Samalla opetellaan tunnistamaan ja käyttämään eri materiaaleja sekä työvälineitä.

PERUSOPETUS

7-12-vuotiaille (60 h/lukuvuosi)
Perusopinnot ovat kuvallisen ilmaisun oppimista kokemusten ja elämysten avulla ja teknisten valmiuksien parantamista jo olemassa olevista tiedoista ja taidoista. Oppilaita kannustetaan tekemään kokeiluja ja valintoja tekniikoiden ja materiaalien kanssa uutta etsien ja vanhaa soveltaen.

SYVENTÄVÄT OPINNOT

13-20-vuotiaille (100 h/lukuvuosi)
Syventävissä opinnoissa työskennellään teemoittain jaksoissa, joissa eri ilmaisukeinoin syvennetään omia taitoja. Teemajaksoissa perehdytään mm. piirustukseen ja maalaukseen, tekstiili-ilmaisuun, muotoiluun ja kuvanveistoon sekä ympäristötaiteeseen.

Opiskelussa painotetaan opintojen vuosittaista etenemistä ja tavoitteellisuutta, kuitenkin niin, että kaikessa säilyy mukana tekemisen, kokeilun ja ilmaisun ilo.

Opetuksessa lähdetään lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisesta kehityksen tukemisesta kuvataiteen alalla. Oppilasta kannustetaan persoonalliseen ilmaisuun ja tietojen ja taitojen kasvattamiseen ja luomaan edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen ja toimimiseen monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Tavoitteena on ohjata kykyyn huomioida ympäröivää todellisuutta ja rakentaa maailmankuvaa ilmaisemalla itseään taiteen keinoin sekä ohjata keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn.

LUKUVUOSI 2016-2017

Syyslukukausi 29.08.2016-7.12.2016
Syysloma 17.-23.10.2016 (vko 42)
Kevätlukukausi 9.1.2017-3.5.2017
Talviloma 27.2.-5.3.2017(vko 9)

ILMOITTAUTUMISET

Ryhmissä on maksimikokona 16 oppilasta (valmentavissa 6). Etusijalla ovat vanhat oppilaat. Uusia oppilaita otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä sen mukaan kuin ryhmiin mahtuu. Ilmoittautuminen alkaa 19.8. puh. 0400 115360/ Koskelan asiakasneuvonta. Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli ryhmiin jää tilaa, voidaan oppilaita ottaa myös kesken lukukauden.

YHTEYSTIEDOT:

Sirpa Hasa p. 040 7473543
Kuvataidekoulun vastaava opettaja