Opiskelu

Opiskelussa painotetaan opintojen vuosittaista etenemistä ja tavoitteellisuutta, kuitenkin niin, että kaikessa säilyy mukana tekemisen, kokeilun ja ilmaisun ilo.

Opetuksessa lähdetään lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisesta kehityksen tukemisesta kuvataiteen alalla. Oppilasta kannustetaan persoonalliseen ilmaisuun ja tietojen ja taitojen kasvattamiseen ja luomaan edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen ja toimimiseen monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Tavoitteena on ohjata kykyyn huomioida ympäröivää todellisuutta ja rakentaa maailmankuvaa ilmaisemalla itseään taiteen keinoin sekä ohjata keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn.

Opiskeluvaiheet jakautuvat seuraavasti:

PERUSOPETUS

7-9 -vuotiaille (60h/lukuvuosi)

Perusopinnot ovat kuvallisen ilmaisun oppimista kokemusten ja elämysten avulla. Tarkastelemalla luontoa, esineympäristöä ja elinympäristöä luovasti, tehdään taidetta. Työvälineiden ja -materiaalien käytön oppiminen tapahtuu kokeilemalla ja harjoittelemalla iloisessa ilmapiirissä.

10-12-vuotiaille (60 h/lukuvuosi)
Jatketaan matkaa kuvataiteen eri menetelmiin ja teknisten valmiuksien parantamiseen jo olemassa olevista tiedoista ja taidoista. Oppilaita kannustetaan tekemään kokeiluja ja valintoja tekniikoiden ja materiaalien kanssa uutta etsien ja vanhaa soveltaen.

SYVENTÄVÄT OPINNOT

13-20-vuotiaille (100 h/lukuvuosi)
Syventävissä opinnoissa työskennellään teemoittain jaksoissa, joissa eri ilmaisukeinoin syvennetään omia taitoja. Teemajaksoissa perehdytään mm. piirustukseen ja maalaukseen, tekstiili-ilmaisuun, muotoiluun ja kuvanveistoon sekä ympäristötaiteeseen.

 

LUKUVUOSI 2017-2018

Syyslukukausi 28.08.2017-10.12.2017
Itsenäisyyspäivänä 6.12 ei opetusta, tunnit korvataan 13.12.2017
Syysloma 16.-22.10.2017 (vko 42)
Kevätlukukausi 9.1.2018-6.5.2018
Pääsiäispäivänä 2.4 ei ole tunteja , ne korvataan 7.5.2018.
Talviloma 26.2.-4.3.2018(vko 9)