Taiteen perusopetus

Tanssin taiteen perusopetus on tavoitteellista ja vuosi vuodelta etenevää opetusta. Opintokokonaisuudet ovat lukuvuoden mittaisia. Oppilas voi valita tuntivalikoimastamme yhden tai useamman tanssilajin ja niistä sopivan tasoryhmän.

Tanssitaiteen perusopetus jaetaan yleiseen ja laajaan oppimäärään. Tuntimäärät ja tanssilajit määrittävät, kumpaa oppimäärää oppilas suorittaa.

PÄÄ- JA SIVUAINEITA ovat baletti, nykytanssi ja jazztanssi.
VALINNAISAINEITA lukuvuonna 2015-2016 ovat breakdance, katutanssi ja akrobatia.


 

YLEINEN OPPIMÄÄRÄ (VÄH. 500 H)

Yleisen oppimäärän tavoitteena on saada oppilas tuntemaan tanssin ja liikunnan iloa.

 • Oppilas voi harrastaa valintansa mukaan mitä tahansa tanssilajia/-lajeja.
 • Yleistä oppimäärää suorittavat kaikki ne oppilaat, joiden tuntimäärä jää alle laajan oppimäärän vähimmäissuositusten tai jotka harrastavat vain valinnaisainelajeja.

Yleisen oppimäärän opinnot rakentuvat kymmenestä opintokokonaisuudesta.

 • Yksi tunti viikossa lukuvuoden ajan = yksi opintokokonaisuus
 • Opintokokonaisuus sisältää tekniikkatunnit, ohjelmistoharjoitukset ja esiintymiset.

31 vko x 60 min = 52 h
31 vko x 75 min = 62 h

 • Jos oppilas haluaa yleisen oppimäärän todistuksen, on hänen suoritettava kymmenen opintokokonaisuutta (á vähintään 52 h).
  • Mikäli oppilas käy 45 minuutin tunnilla, yleisen   oppimäärän suorittamiseen tarvitaan enemmän kuin kymmenen opintokokonaisuutta, jotta vähimmäistuntimäärä täyttyy.
  • Maksimissaan kolme kurssia voi olla tanssia tukevia lajeja (esim. akrobatia).

TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

 


 

LAAJA OPPIMÄÄRÄ (VÄH. 1300 H)

Laajan oppimäärän tavoitteena on luoda oppilaalle mahdollisuus harrastaa tanssia pitkäjänteisesti ja antaa taidollisia ja tiedollisia valmiuksia hakeutua ammattiopintoihin.

 • Laajaa oppimäärää suoritettaessa oppilas valitsee pääaineen (baletti / jazztanssi / nykytanssi) ja vähintään yhden sivuaineen (baletti / jazztanssi / nykytanssi. Hän voi myös harrastaa valinnaisaineita.
 • Laajan oppimäärän vähimmäistuntimäärät ovat:

PERUSOPINNOT (7-12-vuotiaat)

 • 7-8-vuotiaat:       1 x 45 min. / vko
 • 9-vuotiaat:          1 x 60 min. / vko
 • 10-vuotiaat:        2 x 60 min. / vko
  (pääaine + sivuaine TAI
  2 x pääaine
  )
 • 11-12-vuotiaat:   3 x 75 min. / vko
  (2 x pääaine + sivuaine TAI
  pääaine + 2 x sivuaine
  )

– Jazz- tai nykytanssia pääaineenaan treenaavien tulee suorittaa perusopinnoissa vähintään yksi sivuainebalettikurssi.
– Perusopintoihin kuuluu pakollisena Kehonhuolto 1 –kurssi.

SYVENTÄVÄT OPINNOT (13-18-vuotiaat)

 • Oppilas treenaa eri tanssilajeja 4 x / vko.
 • Pääainetta tulee treenata 2 x / vko ja sivuainetta väh. 1 x / vko.
 • Jazz- tai nykytanssia pääaineenaan treenaavien tulee suorittaa syventävissä opinnoissa vähintään yksi sivuainebalettikurssi.
 • Syventäviin opintoihin kuuluu pakollisena Kehonhuolto 2 –kurssi.
 • Syventäviin opintoihin kuuluu pakollisena osallistua vähintään kerran Koskelan Tanssin Omat tanssit -katselmukseen.
 • Opintoihin sisältyy myös tanssituntemuksen opintoja kurssimuotoisesti.
 • Syventävät opinnot päättyvät päättötyöhön, joka voi olla oma koreografia tai tanssijantyö soolo- tai ryhmäkoreografiassa. Se arvioidaan asteikolla 1-5.
 • Kun oppilas on suorittanut syventävät opinnot kokonaisuudessaan, hän saa tanssin laajan oppimäärän päättötodistuksen.

TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA