Tiedote: Koskela opiston toiminta on käynnistymässä suunnitellusti syyslukukauden 2020 alkaessa

Maaliskuussa siirryimme muiden oppilaitosten tavoin hyvin nopealla aikataululla valtioneuvoston päätöksellä etäopetukseen. Opetusryhmistämme 131 pystyi tämän digiloikan tekemään ja 61 ryhmän toiminta jouduttiin keskeyttämään kesken lukuvuoden. Opiskelijoille, joiden ryhmät olivat siirtyneet etäopetukseen, tehtiin kysely kauden lopussa, miten etäopetus oli sujunut, mitä mieltä he olivat siitä ja osallistuisivatko etäopetukseen, jos sitä olisi enemmän tarjolla? Enemmistö vastasi, että olosuhteet huomioon ottaen etäopetus sujui hyvin ja he olivat tyytyväisiä, että mahdollisuus etäopiskeluun tarjottiin, MUTTA jos vain mahdollista, koronatilanteen salliessa, suurin osa halusi tulla opetukseen paikan päälle. Opiskelijat kaipasivat vuorovaikutusta ja kohtaamista muiden ryhmässä olijoiden kesken.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että pystymme aloittamaan normaaliin tapaan opiston syyslukukauden lähiope-tuksella, samalla seuraamme hyvin tarkkaan koronapandemian tilannetta Suomessa. Olemme myös valmistautuneet tilanteeseen, jossa opetus pitäisi siirtää etäopetukseksi.

Tilanne, jossa toisaalta on huomioitava ihmisten turvallinen osallistuminen ja toisaalta mahdollistettava osallistuminen paikan päällä opetukseen, on meidän uusi normaalimme. Tässä tilanteessa on monia asioita, jotka on huomioitava, että voisimme elää tämän tilanteen kanssa. Koskela on panostanut siivoukseen, ja rajoittanut ryhmien osallistujamääriä. Opiskelijoiden tulee huomioida osallistuessaan ryhmiin hyvä käsihygienia ja muistaa turvavälit. Ja kaikkien, jotka tuntevat itsensä flunssaiseksi, tulee jäädä kotiin, ja tulla uudelleen mukaan vasta kun on tervehtynyt.

Meidän kaikkien tulee seurata aktiivisesti viranomaisten ohjeita ja tiedotusta ja noudattaa annettuja ohjeita.

Niille ryhmille, joita ei voitu keväällä siirtää etäopetukseen, ja joiden toiminta loppui maaliskuussa kesken lukuvuoden, tarjotaan hyvityksenä pientä alennusta kurssimaksuun. Näiden ryhmien syyslukukautta on pidennetty myös yhdellä kerralla. Kesällä on ollut tarjolla myös ilmaista ulkojumppaa niille, joiden jumppakauden korona katkaisi ennen aikojaan.

Toivotamme kaikki tervetulleeksi osallistumaan opistomme uuteen lukuvuoteen ja samalla haluamme kiittää opiskelijoitamme joustavuudesta ja ymmärryksestä tässä erikoisessa maailmantilanteessa!

Lisätiedot:

Paula Nieminen-Lehto

toiminnanjohtaja/rehtori
puh. 040 747 3541