IKIS LUENTO Ympäristömyrkyt Itämeren kaloissa klo 14

Tutkimusprofessori Hannu Kiviranta, Terveyden ja hyvinnoinnin laitos.
ETÄLUENTO Koskelassa, Vapaa pääsy