KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN KOSKELA

Me Koskelassa haluamme ottaa askelia kohti kestävämpää elämäntapaa ja yhteiskuntaa. Haluamme tiedostaa, kantaa vastuumme ja toiminnallamme edistää kestävän elämäntavan toteutumista.

Kestävä kehitys sisältyy Koskelan arkeen ja opetukseen. Kestävän kehityksessä huomioidaan ekologiset, sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuuriset kestävän kehityksen osa-alueet ja tehdään käytännön tekoja asioiden edistämiseksi. Kestävän kehityksen tarkoituksena on turvata tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävä kehitys on tasapainon etsimistä ihmisen, luonnon ja taloudellisen kehityksen välillä.

Koskelassa kestävän kehityksen työtä viedään eteenpäin OKKA-säätiön (Opetus-, koulutus- ja kasvatusalojen säätiö) kriteerien mukaisesti. Toimintamme läpäisee ekologisesti-, taloudellisesti-, sosiaalisesti- ja kulttuurisesti kestävän kehityksen periaatteet.  Äänekosken kansalaisopistolle myönnettiin Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti toukokuussa 2016 ja se uusittiin 2019.

Koskelassa etsitään keinoja ekososiaalisen sivistyksen ja kestävän elämäntavan edistämiseen opiston toiminnassa ja kurssitarjonnassa. Kestävän tulevaisuuden Koskela- hanke.

 

Hyödyllisiä linkkejä

Tietoa ja toimintaa