Kestävä kehitys Koskelassa

Me Koskelassa haluamme ottaa askelia kohti kestävämpää elämäntapaa ja yhteiskuntaa. Haluamme tiedostaa, kantaa vastuumme ja toiminnallamme edistää kestävän elämäntavan toteutumista.

Kestävä kehitys sisältyy Koskelan arkeen ja opetukseen. Kestävän kehityksessä huomioidaan ekologiset, sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuuriset kestävän kehityksen osa-alueet ja tehdään käytännön tekoja asioiden edistämiseksi. Kestävän kehityksen tarkoituksena on turvata tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävä kehitys on tasapainon etsimistä ihmisen, luonnon ja taloudellisen kehityksen välillä.

Koskelassa kestävän kehityksen työtä viedään eteenpäin OKKA-säätiön (Opetus-, koulutus- ja kasvatusalojen säätiö) kriteerien mukaisesti. Toimintamme läpäisee ekologisesti-, taloudellisesti-, sosiaalisesti- ja kulttuurisesti kestävän kehityksen periaatteet. Koskelassa toimii kestävän kehityksen työryhmä (Paula Nieminen-Lehto, Pirjo Kunnari, Ritva Hara, Almira Pakarinen, Kay Latokartano, Satu Luukkainen, Minna Laine, Sirpa Hasa ja Hanna Kemiläinen) ja toimintaamme suuntaa keke toiminta-ohjelma sekä keke vuosikello.

Äänekosken kansalaisopistolle myönnettiin Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti toukokuussa 2016 ja se uusittiin 2019.

 

Kestävän kehityksen toiminta-alueet:

Ekologiseen kestävään kehitykseen
kuuluvat muun muassa ympäristöystävälliset hankinnat, materiaalien ja veden käyttö, kierrätys ja lajittelu sekä kuljetuksiin ja liikkumiseen liittyvät asiat.
Sosiaalisen kestävään kehityksen
kuuluvia asioita ovat esimerkiksi työympäristön terveellisyys, turvallisuus ja viihtyvyys, työhyvinvointi, syrjäytymiseen ja kiusaamisen ehkäisy ja tasapuolisuus.
Taloudellisen kestävän kehityksen
alueeseen kuuluvat lajittelu ja kierrätys, materiaalien ja energian kulutuksen vähentäminen, tavaroiden ja välineiden lainaaminen ja uudelleenkäyttö, kestävien hankintojen tekeminen, tilojen hyötykäyttö, kuljetusten järkeistäminen sekä rakennusten kunnossapito ja korjaus.
Kulttuurinen kestävä kehitys
sisältää muun muassa kulttuuriperinteen vaalimista, kulttuuriympäristön säilyttämistä sekä monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyttä.

 

Pienillä teoilla on merkitystä!

Jokainen meistä voi tehdä valintoja esimerkiksi ruoan, liikkumisen ja kuluttamisen suhteen. Valitse kaupassa kestokassi paperisen sijaan, suosi lähimatkailua ja kimppakyytejä, älä heitä ruokaa roskiin vaan hyödynnä tähteet tai kompostoi ne, kierrätä materiaalit ja hyödynnä pakkaukset, suosi lähiruokaa, marjasta, kalasta ja nauti ympäristöstä ja lähimmäisistäsi, anna lahjaksi elämyksiä ja aineettomia lahjoja, harrasta lähikulttuuria.

 

Hyödyllisiä linkkejä

Tietoa ja toimintaa

Koulutusta ja opetusta