KOSKELAN UUSI STRATEGIA

KOSKELA KUULUU KAIKILLE monipaikkaisesti lähellä ihmistä

Koskela haluaa olla:

Kestävän tulevaisuuden rakentaja
Tukee ihmisten hyvinvointia, tarjoamalla tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua
ja edistämällä monikulttuurisuutta sekä toimimalla taloudellisesti kestävästi ja vastuullisesti.

Herkästi reagoiva
Huomioi ympärillä tapahtuvat muutokset, uudet asiat ja ilmiöt toiminnan suunnittelussa.

Osallistava
Suunnittelee ja toteuttaa toimintaa yhdessä asiakkaiden ja eri toimijoiden kanssa.

Monipuolinen mahdollistaja
Tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia oppia uutta sekä ylläpitää tietoja ja taitoja.
Tuo sisältöä arkeen eri -ikäisille ihmisille.

Ihmistenvälinen ja yhteisöllinen
Mahdollistaa ihmisten välisen kohtaamisen ja yhdessä tekemisen.

Saavutettava
Tarjoaa matalan kynnyksen kohtaamispaikan kaikenlaisille ihmisille.
Vie toiminnan lähelle ihmistä.