KUVATAIDEKOULU

Koskelan kuvataidekoulu toimii Ääneseudulla ja antaa 5–20-vuotiaille lapsille ja nuorille taiteen perusopetusta kuvataiteen alalla. Koulun vuonna 2018 muotoiltu opetussuunnitelma pohjautuu opetushallituksen kuvataiteen yleisen oppimäärän perusteisiin. Siinä korostuvat kestävän tulevaisuuden rakentaminen, aktiivinen toimijuus ja ajanmukainen opetus.

Kuvataidekoulun opinnoissa painotetaan tekemisen, kokeilun ja ilmaisun iloa sekä oppijalähtöistä näkökulmaa. Opetuksessa tuetaan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kehitystä kuvataiteessa luoden edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Oppilasta kannustetaan persoonalliseen ilmaisuun sekä tietojen ja taitojen kasvattamiseen.

Tavoitteena on ohjata taiteen keinoin huomioimaan ympäröivää todellisuutta sekä auttaa rakentamaan maailmankuvaa ja toimimaan monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

Ilmoittautuminen ja tietoa ryhmistä löytyy omilta alasivuilta, kuvataidekoulun alta.

 

Ajankohtaista