Opiskelu

Kuvataidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta Ääneseudulla 5-20-vuotiaille lapsille ja nuorille. Opinnot etenevät tasolta toiselle, mutta ne voi aloittaa milloin vain.

Opinnot etenevät vuosittain tavoitteellisesti ja oppilaita kannustetaan keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn turvallisessa ilmapiirissä.

Opiskeluvaiheet jakautuvat seuraavasti:

VARHAISIÄN OPINNOT
5-6 vuotiaille (53h/lukuvuosi)

Varhaisiän opinnot ovat tekemistä, kokemista ja uuden oppimista taiteellisen toiminnan kautta. Kuvataiteen maailmaan tutustutaan leikinomaisesti yhdessä lasten ajatusten ja mielenkiinnonkohteiden mukaisesti. Samalla opetellaan tunnistamaan ja käyttämään erilaisia materiaaleja ja työvälineitä

PERUSOPINNOT I
7-9-vuotiaille (60 h/lukuvuosi)

Perusopinnoissa kehitetään omaa kuvallista ilmaisua tekemisen ja ympäristön havainnoinnin kautta luovasti kokeilemalla ja rennosti harjoittelemalla. Omien ideoiden yksilölliseen ilmaisuun sekä uusiin materiaaleihin ja välineisiin tutustumiseen kannustetaan.

PERUSOPINNOT II

10-12-vuotiaille (60 h/lukuvuosi)

Jatketaan omakohtaista oppimista kuvataiteen eri menetelmissä ja teknisissä valmiuksissa. Jo olemassa olevia tietoja ja taitoja sovelletaan osana uuden etsimistä. Oppilaita rohkaistaan keskustelemaan sekä tekemään valintoja ja kokeiluja, jotka tukevat persoonallista ja monipuolista taideilmaisua.

SYVENTÄVÄT OPINNOT

13-20-vuotiaille (100 h/lukuvuosi)

Syventävissä opinnoissa omia työskentely- ja keskustelutaitoja syvennetään työpajoissa, joissa perehdytään mm. piirustukseen, maalaukseen, kuvanveistoon, digitaaliseen työskentelyyn, muotoiluun sekä valokuvaukseen. Opinnot antavat valmiuksia hakeutua taidealan jatkokoulutukseen.