RYHMÄT JA ILMOITTAUTUMINEN

Kuvataiteen perusopetuksessa opinnot etenevät tasolta toiselle. Opinnot voi aloittaa milloin vain, tärkeintä on innostus kuviin, niiden katsomiseen ja tekemiseen. Oppilaita kannustetaan keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn.

Taiteen perusopetus on paikallisesti annettavaa taidekasvatusta, jota antavat taidealan koulutetut ammattilaiset. Se pohjautuu valtakunnalliseen Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän perusteisiin (2017) sekä Koskelan kuvataidekoulun omaan opetussuunnitelmaan (2018).

Opiskeluvaiheet jakautuvat seuraavasti:

VARHAISIÄN OPINNOT
5-6-vuotiaille (53h / lukuvuosi)

Varhaisiän opintoryhmissä tutustutaan kuvataiteen maailmaan hauskojen tehtävien avulla lasten mielenkiinnon kohteiden mukaan. Kokeillaan leikinomaisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä ja samalla opitaan työskentelemän omaan tahtiin ryhmän jäsenenä.

PERUSOPINNOT I
7-9-vuotiaille (60 h/lukuvuosi)

Perusopinnoissa tutustutaan erilaisiin kuvataiteen tekniikoihin ja materiaaleihin luovasti kokeillen ja rennosti harjoittelemalla. Tehdään havaintoja ympäristöstä,  pyritään löytämään jokaisen oppilaan omia vahvuuksia ja kannustetaan kokeilemaan uutta. Tehdään pieniä taideprojekteja, joissa opitaan pitkäjännitteistä työskentelyä.

PERUSOPINNOT II
10-12-vuotiaille (60 h/lukuvuosi)

Kuvataiteen menetelmien ja tekniikoiden tuntemusta lisätään. Opittuja taitoja sovelletaan ja etsitään rohkeasti omaa ilmaisutapaa. Kuvataiteesta keskustellaan ja tehdään kokeiluja, jotka tukevat persoonallista taideilmaisua. Omalle työskentelylle opitaan asettamaan tavoitteita ja tehdään pitempiä taideprojekteja.

SYVENTÄVÄT OPINNOT
13-20-vuotiaille (100 h/lukuvuosi)

Syventävissä opinnoissa valmius omaan kuvalliseen ilmaisuun ja persoonalliseen taiteentekemiseen kasvaa. Keskustellaan taiteesta, etsitään vaikutteita ja tehdään omia tulkintoja taiteen ilmiöistä. Teknistä osaamista ja materiaalinen tuntemusta syvennetään ja tavoitteena on lisätä rohkeutta kokeiluihin, värien käyttöön ja uusien tekniikoiden kokeilemiseen. Opinnot antavat valmiuksia hakea taidealan koulutukseen.

_________________________________________________________________________________________________________________

ÄÄNEKOSKI
Perusopinnot I, 7-9 vuotiaille
Koulunmäen yhtenäiskoulu, Teken toimipiste
ma 15.30–17
26.8.-2.12.2024, 13.1.-12.5.2025
99,5€ sl/ 99,5€ kl

Perusopinnot II, 10-12 vuotiaille
Koulunmäen yhtenäiskoulu, Teken toimipiste
ti 15.30- 17.00
27.8.-3.12.2024, 14.1.-6.5.2025
99,5€ sl/ 99,5€ kl

Syventävät opinnot, 13-20 -vuotiaille
Koulunmäen yhtenäiskoulu, Teken toimipiste
ma 17.15–19.30
26.8.-2.12.2024, 13.1.-12.5.2025
109,5€ sl/ 109,5€ kl

SUOLAHTI
Perusopinnot I, 7-12 vuotiaille
Suolahden yhtenäiskoulu
ke 16.00–17.30
28.8.-4.12.2024, 15.1.-7.5.2025
99,5€ sl/ 99,5€ kl

Syventävät opinnot, 13-20 -vuotiaille
Suolahden yhtenäiskoulu
ke klo 17.30-19.45
28.8.-4.12.2024, 15.1.-7.5.2025
109,5€ sl / 109,5€ kl

 

ILMOITTAUTUMINEN 

Verkossa tai klikkaa ryhmän nimestä

0400 115 366

Rautatienkatu 25, 44150 Äänekoski

 

Voi ilmoittautua mukaan kesken lukukaudenkin. Kurssimaksu määritellään aloitusajankohdan mukaan.

Ilmoittautuminen tehdään oppilaan nimellä. Myös huoltajan henkilö- ja yhteystiedot tarvitaan laskutukseen sekä yhteydenpitoon.