RYHMÄT JA ILMOITTAUTUMINEN

Kuvataiteen perusopetuksessa opinnot etenevät tasolta toiselle. Opinnot voi aloittaa milloin vain, tärkeintä on innostus kuviin, niiden katsomiseen ja tekemiseen. Oppilaita kannustetaan keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn.

Taiteen perusopetus on paikallisesti annettavaa taidekasvatusta, jota antavat taidealan koulutetut ammattilaiset. Se pohjautuu valtakunnalliseen Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän perusteisiin (2017) sekä Koskelan kuvataidekoulun omaan opetussuunnitelmaan (2018).

Opiskeluvaiheet jakautuvat seuraavasti:

VARHAISIÄN OPINNOT
5-6-vuotiaille (53h / lukuvuosi)

Varhaisiän opintoryhmissä tutustutaan kuvataiteen maailmaan hauskojen tehtävien avulla lasten mielenkiinnon kohteiden mukaan. Kokeillaan leikinomaisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä ja samalla opitaan työskentelemän omaan tahtiin ryhmän jäsenenä.

PERUSOPINNOT I
7-9-vuotiaille (60 h/lukuvuosi)

Perusopinnoissa tutustutaan erilaisiin kuvataiteen tekniikoihin ja materiaaleihin luovasti kokeillen ja rennosti harjoittelemalla. Tehdään havaintoja ympäristöstä,  pyritään löytämään jokaisen oppilaan omia vahvuuksia ja kannustetaan kokeilemaan uutta. Tehdään pieniä taideprojekteja, joissa opitaan pitkäjännitteistä työskentelyä.

PERUSOPINNOT II
10-12-vuotiaille (60 h/lukuvuosi)

Kuvataiteen menetelmien ja tekniikoiden tuntemusta lisätään. Opittuja taitoja sovelletaan ja etsitään rohkeasti omaa ilmaisutapaa. Kuvataiteesta keskustellaan ja tehdään kokeiluja, jotka tukevat persoonallista taideilmaisua. Omalle työskentelylle opitaan asettamaan tavoitteita ja tehdään pitempiä taideprojekteja.

SYVENTÄVÄT OPINNOT
13-20-vuotiaille (100 h/lukuvuosi)

Syventävissä opinnoissa valmius omaan kuvalliseen ilmaisuun ja persoonalliseen taiteentekemiseen kasvaa. Keskustellaan taiteesta, etsitään vaikutteita ja tehdään omia tulkintoja taiteen ilmiöistä. Teknistä osaamista ja materiaalinen tuntemusta syvennetään ja tavoitteena on lisätä rohkeutta kokeiluihin, värien käyttöön ja uusien tekniikoiden kokeilemiseen. Opinnot antavat valmiuksia hakea taidealan koulutukseen.

_________________________________________________________________________________________________________________

ÄÄNEKOSKI
Varhaisiän opinnot, 5-6 vuotiaille  PERUTTU
Koulunmäen yhtenäiskoulu, A-rakennus
Ti 13.00–14.00
29.8.–5.12.2023, 9.1.–30.4.2024
78€ sl/ 78€ kl

Perusopinnot I, 7-9 vuotiaille
Koulunmäen yhtenäiskoulu, Teken toimipiste
Ti 15.15–16.45
29.8.–5.12.2023, 9.1.–30.4.2024
98€ sl/ 98€ kl

Perusopinnot II, 10-12 vuotiaille
Koulunmäen yhtenäiskoulu, Teken toimipiste
Ti 16.45–18.15
29.8.–5.12.2023, 9.1.–30.4.2024
98€ sl/ 98€ kl

Syventävät opinnot, yli 13 vuotiaille
Koulunmäen yhtenäiskoulu, Teken toimipiste
Ma 17.15–19.30
28.8.–4.12.2023, 8.1.–6.5.2024
108€ sl/ 108€ kl

SUOLAHTI
Perusopinnot I, 7-12 vuotiaille
Suolahden yhtenäiskoulu
Ke 16.00–17.30
30.8.–13.12.2023, 10.1.–8.5.2024
98€ sl/ 98€ kl

KONGINKANGAS
Perusopinnot I, 7-12 vuotiaille  PERUTTU
Konginkankaan koulu
Ma 14.45–16.15
28.8.–4.12.2023, 8.1.–6.5.2024
98€ sl/ 98€ kl

 

ILMOITTAUTUMINEN 

  • Netin kautta Opistopalvelut.fi  
    tai klikkaa ryhmän nimestä
  • Puhelimitse Koskelan asiakasneuvontaan p. 0400 115 366
  • Käymällä Koskela opiston palvelupisteessä, Rautatienkatu 25, 44150 Äänekoski
  • Ilmoittautua voit mukaan kesken lukukaudenkin, kurssimaksu määritellään käyntikertojen mukaan

Ilmoittautuminen tehdään oppilaan nimellä, myös huoltajan henkilö- ja yhteystiedot tarvitaan laskutukseen sekä yhteydenpitoon.