NIVELVAIHEEN KOULUTUSTA MAAHANMUUTTAJANUORILLE

 

Kyseessä on koulutus, joka kohentaa maahanmuuttajanuorten kielitaitoa, opiskelu- ja oppimisvalmiuksia sekä työelämätietoutta. Koulutus on kohdennettu alle 30-vuotiaille maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat vahvistusta erityisesti suomen kielen taitoonsa matkalla esimerkiksi ammatillisiin opintoihin tai niihin valmentaviin opintoihin. Koulutuksessa keskitytään näihin nivelvaiheisiin, jotta lähtökohdat ja oppimisen edellytykset olisivat paremmat tulevissa opinnoissa ja myös työelämässä. Koulutuksen myötä osallistujien suomen kielen taito laajenee mm. ammatillisen sanaston ja opiskelusanaston osalta. Tärkeitä koulutuksessa ovat myös ryhmätyöskentelytaitoihin ja itsetuntemukseen liittyvät sisällöt.

Koulutus alkaa 10.1.2022 ja se kestää 23.6.2022 asti. Opetus on toiminnallista ja arkielämän käytäntöihin nivoutuvaa. Opetuksessa hyödynnetään tietotekniikkaa ja opinnot sisältävät vierailukäyntejä. Opetus järjestetään Koskelassa Äänekoskella ja koulutuksen toteutus limittyy osaksi Koskela opiston muuta maahanmuuttajakoulutusta. Opetusta on päivää kohden viisi tuntia ja viikkoa kohden 25 tuntia. Opetus toteutuu pääosin Koskelassa, mutta sisältää myös etätyöskentelyä.

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutusta rahoittaa Opetushallitus.

Lisätietoja: Jouko Laaksonen puh. 040 628 3006, sähköposti: jouko.laaksonen@aanekoski.fi