HAE VAPAAOPPILAAKSI

 

  • Vapaaoppilaspaikka voidaan myöntää lapselle tai nuorelle lukuvuodeksi kerrallaan pääasiassa taloudellisin perustein.
  • Vapaaoppilaspaikalla opiskeleva saa vapautuksen koko lukuvuoden maksuista.
  • Vapaaoppilaspaikka voidaan myöntää enintään seitsemälle oppilaalle.
  • Oppilaalta odotetaan innostuneisuutta ja sitoutumista tanssiopintoihin.
  • Vapaamuotoiset hakemukset 6.9.2020 mennessä: koskelan.tanssi@aanekoski.fi (”VAPAAOPPILASPAIKKA”)