KOSKELAN TANSSIN KOULUTUSSÄÄNNÖT

 


1. ILMOITTAUTUMINEN

 • Ilmoittautuminen Koskelan Tanssin oppilaaksi tehdään sähköisesti ennen ensimmäiselle tunnille osallistumista. Voit osallistua tunnille, kun olet saanut vahvistuksen oppilaspaikasta.
 • Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
 • Ilmoittautuminen on sitova ja voimassa sekä syys- että kevätlukukauden ellei osallistumista peruuteta.

2. LUKUKAUSIMAKSUT

 • Lasku lukukausimaksusta lähetetään sähköpostitse syyskuussa ja tammikuussa. Paperilaskusta peritään 5 € lisämaksu.
 • Lukukausimaksu tulee maksaa laskussa annetulla viitenumerolla eräpäivään mennessä.
  HUOM! Virheellisellä viitenumerolla tai ilman viitenumeroa maksetun suorituksen kohdistamisesta oikeaan laskuun peritään 3 € lisämaksu.
 • Lukukausimaksun voi maksaa kulttuuri- tai liikuntaseteleillä.
 • Tiiviskurssit eivät sisälly lukukausimaksuun.
 • Mikäli lukukausimaksua ei ole maksettu, Koskelan Tanssilla on oikeus evätä oppilaan osallistuminen opetukseen.

HUOM! Mikäli oppilaalla tai hänen perheenjäsenellään on maksuja rästissä Koskelan Tanssille tai Koskela opistolle eikä niitä ole maksettu kevätlukukauden loppuun mennessä, seuraavalle lukuvuodelle ei voida myöntää oppilaspaikkaa.

3. POISSAOLOT

 • Poissaolosta tulee aina ilmoittaa Koskelan Tanssin toimistoon sähköpostitse / tekstiviestillä / WhatsAppilla / puhelimitse.
 • Poissaoloja ei hyvitetä rahallisesti.
 • Poissaolot vaikeuttavat opinnoissa etenemistä. Mikäli oppilaalla on poissaoloja yli 35 %, oppilas ei saa suoritusmerkintää lukuvuoden oppimäärästä eikä voi edetä seuraavalle tasolle.
 • Mikäli oppilas on poissa neljä tuntia peräkkäin, arvioidaan voiko oppilas jatkaa tanssiryhmässä ja osallistua ryhmän esitykseen näytöksessä.

4. OPINTOJEN LOPETTAMINEN

 • Ilmoitus lopettamisesta tehdään kirjallisesti Koskelan Tanssin toimistoon.
 • Syyslukukauden opetukseen osallistumisen voi peruuttaa maksutta 3.9.2023 asti. Tämän jälkeen perimme syksyn lukukausimaksun kokonaisuudessaan.
 • Kevätlukukauden opetukseen osallistuminen tulee peruuttaa viimeistään 31.12.2023. Tämän jälkeen perimme kevään lukukausimaksun kokonaisuudessaan.

5. TIEDOTTAMINEN

 • Oppilaskohtainen tiedotus tapahtuu ensisijaisesti sähköpostitse.
 • Kiireelliset tiedotteet lähetetään tekstiviestillä.
 • Oppilaan on huolehdittava, että asiakastiedot ovat ajan tasalla. Mikäli annetut osoite- tai puhelinnumerotiedot ovat väärät, Koskelan Tanssi ei vastaa puutteellisesta tiedonkulusta.
 • Koskelan Tanssin toiminnasta tiedotetaan nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja Koskelan Tanssin ilmoitustauluilla.

6. TANSSITUNTIEN PERUUTUKSET JA MUUTOKSET

 • Koskelan Tanssilla on oikeus lukujärjestys- ja opettajamuutoksiin.
 • Mahdollisista tuntiperuutuksista ilmoitetaan tekstiviestillä.
 • Ryhmän ensimmäistä peruutettua tuntia ei korvata. Toisesta peruutetusta tunnista lähtien tunnit korvataan erikseen sovittavana ajankohtana.

7. VASTUU

 • Oppilaille ei ole Koskelan Tanssin puolesta valvontaa ennen tanssituntia eikä sen jälkeen.
 • Koskelan Tanssi ei vastaa pukuhuoneisiin ja muihin tiloihin jätetyistä tavaroista ja vaatteista.
 • Opettajalla ei ole velvollisuutta ottaa myöhässä tullutta oppilasta tunnille loukkaantumisriskin vuoksi.

8. VAKUUTUS

 • Koskelan Tanssin oppilailla on Koskelan Setlementti ry:n puolesta perusvakuutus tanssituntien ajaksi.
 • Jos tunnilla tapahtuu tapaturma, mene heti asiantuntevalle lääkärille ja ota mahdollisimman pian yhteyttä Koskelan Tanssin toimistoon.
 • Suosittelemme oppilaille henkilökohtaista tapaturmavakuutusta

9. KUVIEN KÄYTTÖ

 • Koskelan Tanssi dokumentoi oppilasryhmien työskentelyä. Kuvaus- ja videointikohteina ovat sekä esitykset että tuntityöskentely.
 • Koskelan Tanssilla on oikeus käyttää kuvamateriaalia julkaisuissaan, markkinoinnissa, verkkosivuilla ja opetustarkoituksessa.
 • Koskelan Tanssilla on oikeus videoida näytökset ja kaikilla tanssijoilla on mahdollisuus tilata itselleen näytöstallenne. Tallenteita ei myydä ulkopuolisille eikä niitä saa näyttää julkisesti esim. koulussa.
 • KOSKELAN TANSSIN NÄYTÖSTEN OMATOIMINEN VALOKUVAAMINEN JA VIDEOKUVAAMINEN ON KIELLETTY TEKIJÄNOIKEUDELLISISTA SYISTÄ.

10. FORCE MAJEURE

 • Mikäli jokin Koskelan Tanssista riippumaton syy (force majeure, esim. viranomaisen määräys, kulkutauti, luonnonmullistus, tiloissa tapahtuva vahinko ym.) estää lähiopetuksen järjestämisen, Koskelan Tanssilla on oikeus antaa opetusta etäopetuksena.
  Tällöin oppilasmaksut peritään normaalisti.

 

Päivitetty 22.6.2023