KOSKELAN TANSSIN OPETTAJAT 2023-2024

 

HANNA SAVOLAINEN
Koskelan Tanssin johtava opettaja
baletti, jazztanssi, nykytanssi

Tanssinopettaja, tanssija ja koreografi. Hanna on Koskelan Tanssin johtava opettaja ja Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijoiden liiton jäsen. Hän aloitti tanssimisen 5-vuotiaana Koskelan Balettikoulussa Äänekoskella. Hän on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi 1996 Teatterikorkeakoulun tanssitaiteenlaitokselta, toiminut freelance-tanssijana ja koreografina sekä opettanut niin harrastajia, ammattiopiskelijoita kuin ammattilaisiakin eri puolilla Suomea. Hänellä on opintoja ulkomailla mm. New York, Lontoo, Wien, Berlin, München, Barcelona, Amsterdam.


 

KATARIINA KALTIALA
katutanssi 

Katariina aloitti katutanssin vuonna 1997 Jyväskylässä. 16-vuotiaana hän muutti Helsinkiin ja jatkoi siellä tanssimista useammassa tanssikoulussa. Hän on osallistunut myös monille eri tanssin workshopeille niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Katariina on opettanut katutanssia vuodesta 2011 eteenpäin ja Koskelan Tanssissa hän aloitti vuonna 2014.

Tanssinopettajana Katariina on iloinen, energinen ja tsemppaava, ja pyrkii ottamaan kaikki huomioon. Hän korostaa tunneillaan tekemisen iloa ja mieluusti sata tai vaikka tuhat lasissa. Hänelle tärkeää on olla sydämellinen ja ystävällinen, nauttia tanssimisesta ja liikkumisesta musiikin viedessä mukanaan.


 

LUNA CONTI
nappulatanssi, showjazz alkeet +13 v., aikuisten showjazz avoin taso

Luna on tanssiva luokanopettajaopiskelija Jyväskylästä. Tanssin Luna on aloittanut jo 3-vuotiaana Hämeenlinnassa luovan tanssin parissa. Myöhemmin matkaan tarttui myös jazz-, show- sekä katutanssilajeja.

Intohimo tanssiin ja halu kehittyä niin tanssijana kuin tanssinopettajanakin on Lunalla vahva. Tämä näkyy Lunalla aktiivisena tanssin harrastamisena sekä oman tanssijuuden ja kehollisuuden tutkimisena. Vuonna 2022 Luna on suoritti Tanssipedagogiikan perusteet ja opiskeli lisäksi varhaisiän tanssikasvatusta.

Opettajana Luna on empaattinen ja kannustava. Luna kokee tärkeäksi luoda tanssitunneille lämpöisen ja avoimen tunnelman, jossa jokainen kokee olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi.


 

KIRSI NUUTINEN
tanssitunti 50+ alkeet ja perustaso

Tanssinopettaja, tanssija ja koreografi erityisalueena lapset ja varttuneet. Kirsi on valmistunut Tanssitaiteen maisteriksi Tanssi- ja Teatteripedagogiikan laitokselta Teatterikorkeakoulusta 2010.
Kirsi on toiminut tanssinopettajana vuodesta 2003. Hän on tanssinut mm. Laura Lehtisen, Tuija Nikkilän, Miia Elivuon ja Ari Nummisen koreografioissa.
Kirsin viimeisimmät koreografiat ovat olleet eläkkeellä oleville tanssinharrastajille. mm. Perintötekijät (2017) ja 60+ sooloprojekti Taidemuseo Holvissa (2017).


 

MOONA PENTTINEN
nykytanssi, akrobatia

Moona on kouluttautunut tanssinopettaja, ja taskustaan häneltä löytyy myös fysioterapeutin paperit. Moona on Koskelan Tanssin kasvatti, ja tanssi onkin ollut hänen elämässään 3-vuotiaasta lähtien. Matkan aikana hän on haalinut kokemusta eri tanssilajeista ja -tyyleistä painottuen nyky- ja jazztanssin sisältöihin. Esiintymiskokemusta hänellä on laajasti SM-kilpailuista katselmuksiin ja TV-esiintymisestä pidempiin nykytanssiteoksiin. Tanssinopettajana Moona on toiminut vuodesta 2019 lähtien, ja toiminut erilaisissa ympäristöissä tanssikouluista työpajoihin ja ammattilaisten aamutunneista päiväkoteihin.

Moonalla on vahva pohja nykytanssin ja lattiatyöskentelyn tekniikoista, joita värittää hänen monipuolinen tanssitaustansa. Liikkeellisesti Moonaa kiehtovat etenkin liikkeen virtaus, ketjuuntuminen ja erilaiset dynamiikat sekä lattiapinnan tuomat liikkeelliset mahdollisuudet. Opettajana merkityksellistä hänelle on ihmisten kohtaaminen sekä avoin ja rento ilmapiiri, jossa jokaisella olisi mahdollisimman turvallinen olla, etsiä ja löytää omista lähtökohdistaan käsin.


 

JANI SALONEN
breakdance

Jani on tanssinut mm. menestyksekkäissä MidPoint Rockers ja Flow Mo -ryhmissä ja opettanut breikkiä yli kymmenen vuoden ajan.

Vahvan perustan lisäksi Jani korostaa opetuksessaan kehollisen hahmottamisen ja luovan liikkeellisen ilmaisun merkitystä. Lajille ominaisten liikkeiden lisäksi tunneilla harjoitellaan rohkeaa osallistumista ja muiden kannustamista.


 

HENNA SALONVAARA
katutanssi

Henna on Jyväskylästä kotoisin oleva katutanssija. Katutanssin Henna aloitti vuonna 2006, jonka jälkeen kokemusta on kertynyt kymmeniltä opettajilta, sekä useista kisoista niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Mukaan on mahtunut myös muutamia tanssin opintoja Jyväskylän yliopistolla ja Sveitsissä Baselin yliopistolla. Opetuksessaan Henna painottaa katutanssin eri tyylilajien ”foundationeita” eli perusteiden hyvää hallintaa. Tunneilla perehdytään katutanssin eri tyylilajien saloihin harjoittelemalla foundation askelia, tekniikkaa sekä erilaisia grooveja. Erityisen tärkeää Hennalle on myös tuoda tunneilla esiin katutanssin historiaa ja kulttuuria.


 

ANNINA UIMONEN
nappulatanssi, nyky/jazz, nykytanssi

Annina on monipuolisen tanssitaustan omaava tanssitaiteilija Jyväskylästä. Hän on harrastanut ja opiskellut tanssia niin Jyväskylässä kuin Helsingissä vuodesta 1996 alkaen. Hän on opiskellut niin tanssipedagogiikkaa, draamakasvatusta kuin kasvatustieteitäkin ja kehittänyt pedagogiikkaansa omassa työssään jo yli kymmenen vuoden ajan. Anninalle läsnäolo, kehollisuus ja somatiikka ovat tärkeitä lähtökohtia tanssiin, ja tanssi olennainen osa ihmisen hyvinvointia. Lasten parissa toimiminen on Anninan sydäntä lähellä ja hän onkin vuodesta 2021 kehittänyt luovan tanssin opetusta varhaiskasvatusympäristössä. Tanssinopetuksen lisäksi hän työskentelee tanssitaiteilijana erilaisten projektien sekä kohderyhmien parissa.

 


ERIKA FORSBERG
akrobatia 

Erika on jyväskyläläinen taiteilija ja opettaja, jolla on monipuolinen tausta esittävien taiteiden parissa. Entinen nykysirkusartisti ja Jyväskylän Sirkuskoulun rehtori opiskeli 2022-2023 arvostetussa Åsa Folkhögskolan katutanssilinjalla breikkiä ja on koulutukseltaan liikunnan opettaja. Akrobatiaa ja tanssia hän on opettanut erilaisille ryhmille lähes 20 vuotta.