KOSKELAN TANSSIN OPETTAJAT 2022-2023

 

HANNA SAVOLAINEN
baletti, jazztanssi, nykytanssi

Koskelan Tanssin johtava opettaja

Tanssinopettaja, tanssija ja koreografi. Hanna on Koskelan Tanssin johtava opettaja ja Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijoiden liiton jäsen. Hän aloitti tanssimisen 5-vuotiaana Koskelan Balettikoulussa Äänekoskella. Hän on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi 1996 Teatterikorkeakoulun tanssitaiteenlaitokselta, toiminut freelance-tanssijana ja koreografina sekä opettanut niin harrastajia, ammattiopiskelijoita kuin ammattilaisiakin eri puolilla Suomea. Hänellä on opintoja ulkomailla mm. New York, Lontoo, Wien, Berlin, München, Barcelona, Amsterdam.


 

KATARIINA KALTIALA
katutanssi 

Katariina aloitti katutanssin vuonna 1997 Jyväskylässä. 16-vuotiaana hän muutti Helsinkiin ja jatkoi siellä tanssimista useammassa tanssikoulussa. Hän on osallistunut myös monille eri tanssin workshopeille niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Katariina on opettanut katutanssia vuodesta 2011 eteenpäin ja Koskelan Tanssissa hän aloitti vuonna 2014.

Tanssinopettajana Katariina on iloinen, energinen ja tsemppaava, ja pyrkii ottamaan kaikki huomioon. Hän korostaa tunneillaan tekemisen iloa ja mieluusti sata tai vaikka tuhat lasissa. Hänelle tärkeää on olla sydämellinen ja ystävällinen, nauttia tanssimisesta ja liikkumisesta musiikin viedessä mukanaan.


 

LUNA CONTI
nappulatanssi, nyky/jazz, aikuisten showjazz alkeet/avoin taso

Luna on tanssiva luokanopettajaopiskelija Jyväskylästä. Tanssin Luna on aloittanut jo 3-vuotiaana Hämeenlinnassa luovan tanssin parissa. Myöhemmin matkaan tarttui myös jazz-, show- sekä katutanssilajeja.

Intohimo tanssiin ja halu kehittyä niin tanssijana kuin tanssinopettajanakin on Lunalla vahva. Tämä näkyy Lunalla aktiivisena tanssin harrastamisena sekä oman tanssijuuden ja kehollisuuden tutkimisena. Vuosina 2021–2022 Luna on myös suorittanut Tanssipedagogiikan perusteet sekä opiskeli lisäksi varhaisiän tanssikasvatusta.

Opettajana Luna on empaattinen ja kannustava. Luna kokee tärkeäksi luoda tanssitunneille lämpöisen ja avoimen tunnelman, jossa jokainen kokee olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi.


 

KIRSI NUUTINEN
tanssitunti 60+ ja 75+ 

Tanssinopettaja, tanssija ja koreografi erityisalueena lapset ja varttuneet. Kirsi on valmistunut Tanssitaiteen maisteriksi Tanssi- ja Teatteripedagogiikan laitokselta Teatterikorkeakoulusta 2010.
Kirsi on toiminut tanssinopettajana vuodesta 2003. Hän on tanssinut mm. Laura Lehtisen, Tuija Nikkilän, Miia Elivuon ja Ari Nummisen koreografioissa.
Kirsin viimeisimmät koreografiat ovat olleet eläkkeellä oleville tanssinharrastajille. mm. Perintötekijät (2017) ja 60+ sooloprojekti Taidemuseo Holvissa (2017).


 

JANI SALONEN
breakdance


 

HENNA SALONVAARA
katutanssi

Henna on Jyväskylästä kotoisin oleva katutanssija. Katutanssin Henna aloitti vuonna 2006, jonka jälkeen kokemusta on kertynyt kymmeniltä opettajilta, sekä useista kisoista niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Mukaan on mahtunut myös muutamia tanssin opintoja Jyväskylän yliopistolla ja Sveitsissä Baselin yliopistolla. Opetuksessaan Henna painottaa katutanssin eri tyylilajien ”foundationeita” eli perusteiden hyvää hallintaa. Tunneilla perehdytään katutanssin eri tyylilajien saloihin harjoittelemalla foundation askelia, tekniikkaa sekä erilaisia grooveja. Erityisen tärkeää Hennalle on myös tuoda tunneilla esiin katutanssin historiaa ja kulttuuria.


 

ANNINA UIMONEN
nappulatanssi, nykytanssi

Annina on monipuolisen tanssitaustan omaava tanssitaiteilija Jyväskylästä. Hän on harrastanut ja opiskellut tanssia niin Jyväskylässä kuin Helsingissä vuodesta 1996 alkaen. Hän on opiskellut niin tanssipedagogiikkaa, draamakasvatusta kuin kasvatustieteitäkin ja kehittänyt pedagogiikkaansa omassa työssään jo yli kymmenen vuoden ajan. Anninalle läsnäolo, kehollisuus ja somatiikka ovat tärkeitä lähtökohtia tanssiin, ja tanssi olennainen osa ihmisen hyvinvointia. Lasten parissa toimiminen on Anninan sydäntä lähellä ja hän onkin vuodesta 2021 kehittänyt luovan tanssin opetusta varhaiskasvatusympäristössä. Tanssinopetuksen lisäksi hän työskentelee tanssitaiteilijana erilaisten projektien sekä kohderyhmien parissa.


 

VEIKKO KNUUTTILA
akrobatia

Veikolla on pienestä pitäen ollut kiinnostusta akrobatian maailmaan, minkä takia hän aloitti jo nuorena parkour harrastuksen, jonka ohessa hän harjoitteli aktiivisesti akrobatiaa. Opetustaustaa hänelle on kertynyt parkourista ja akrobatiasta reilun kymmenen vuoden ajalta. Syvällisempi ymmärrys kehon toiminnasta ja valmentamisesta ajoi Veikon opiskelemaan Jyväskylän liikuntatieteelliseen tiedekuntaan, josta hän valmistuu tänä syksynä valmennus- ja testausopin kandidaatiksi.