KOSKELAN TANSSIN OPETUSSUUNNITELMA

 

Tanssin taiteen perusopetuksessa voi osallistua joko laajaan tai yleiseen oppimäärään. Oppimäärä määräytyy sen mukaan kuinka monta kertaa viikossa oppilas treenaa. (ks. vähimmäistuntimäärät kohdasta oppimäärät lyhyesti)

Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin tanssin taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän perusteisiin.

Koskelan Tanssin opetussuunnitelma