OPPIMÄÄRÄT LYHYESTI

 

 

LAAJAN OPPIMÄÄRÄN LAAJUUS JA RAKENNE LYHYESTI

 

Tanssin laajan oppimäärän mukaiset opinnot muodostuvat perusopinnoista ja niille rakentuvista syventävistä opinnoista. Varhaisiän tanssinopetus voi edeltää laajan oppimäärän perusopintoja, mutta niitä ei lasketa osaksi laajan oppimäärän kokonaistuntimäärää. Syventävien opintojen aloittaminen edellyttää oppilaalta sitä, että hän on suorittanut tanssin laajan oppimäärän mukaiset perusopinnot TAI että hänellä on vastaavat tiedot ja taidot.

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on 1300 tuntia, josta perusopintojen laskennallinen laajuus on 800 tuntia ja syventävien opintojen 500 tuntia. Laskennallisen laajuuden tunti on 45 minuuttia. Tuntimäärien kertyminen perustuu pääsääntöisesti 31 opetusviikolle lukuvuodessa. Syventävien opintojen lopuksi oppilas tekee opettajan ohjauksessa tanssin laajan oppimäärän lopputyön.

 

PERUSOPINNOT 7-15 v. / 800 h (minimituntimäärä)

 

Valmentava uudet
1 x 45 min. / vko

Valmentava jatkavat
1 x 45 min. / vko

Alkeet 1
1 x 60 min. / vko

Alkeet 2
2 x 60 min. / vko

Perustaso 1
2 x 60-75 min. / vko

Perustaso 2
3 x 60-75 min. / vko

Keskitaso 1
3 x 60-75 min. / vko

Keskitaso 2
3 x 60-75 min. / vko

Keskitaso 3
3 x 60-75 min. / vko

 

 • Perusopinnot kestävät keskimäärin 9 lukuvuotta.
 • Perusopinnot koostuvat neljästä opintokokonaisuudesta:
  Valmentavat opinnot, alkeis-, perus- ja keskitason opinnot.
 • Opintoihin kuuluvat viikoittaiset tanssitunnit, eri lajien tiiviskurssit ja esiintymistoiminta.
 • Oppilas rakentaa oman opintopolkunsa valitsemalla haluamiensa tanssilajien tunnit tarjolla olevista tanssilajeista. Tanssilajeja voi lisätä ja vaihtaa opintojen edetessä.
 • Oppilaan tulee treenata vähintään kahta eri tanssilajia.
 • Perusopintoihin kuuluu pakollisena Sivuainebaletti 1 –kurssi sekä osallistuminen Koskelan Tanssin Omat tanssit –katselmukseen vähintään kerran.
 • Oppilaan tulee myös laajentaa tanssinäkemystään osallistumalla vähintään kahdelle vierailevan opettajan tiiviskurssille sekä käydä katsomassa vähintään kaksi tanssin ammattilaisten esitystä.

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT n. 16-18 v. / 500 h (minimituntimäärä)

 

Jatkotaso 1
4 x 60-75 min. / vko

Jatkotaso 2
4 x 60-75 min. / vko

Jatkotaso 3
4 x 60-75 min. / vko

 

 • Oppilas voi siirtyä syventäviin opintoihin, kun hän on suorittanut laajan oppimäärän perusopinnot (väh. 800 h)
 • Syventävät opinnot kestävät keskimäärin 3 lukuvuotta.
 • Opintoihin kuuluvat viikoittaiset tanssitunnit, eri lajien tiiviskurssit ja esiintymistoiminta.
 • Syventävissä opinnoissa eli jatkotasolla oppilas syventää valitsemansa painotusaineen taitojaan ja kehittää myös monipuolisuuttaan treenaamalla vähintään yhtä muuta tanssilajia. Painotusainetta voi vaihtaa opintojen aikana.
 • Jatkotasolla oppilaan tulee treenata valitsemaansa painotusainetta kaksi kertaa viikossa.
 • Pakollisena kurssina on Kehonhuolto 2 –kurssi sekä osallistuminen vähintään kerran Koskelan Tanssin Omat tanssit –katselmukseen.
 • Oppilaan tulee myös osallistua vähintään kahdelle vierailevan opettajan tiiviskurssille sekä käydä katsomassa vähintään kaksi tanssin ammattilaisten esitystä.
 • Syventävien opintojen lopuksi oppilas tekee opettajan ohjauksessa laajan oppimäärän lopputyön. Täytä lopputyösuunnitelma TÄSTÄ.

 

 

YLEISEN OPPIMÄÄRÄN LAAJUUS JA RAKENNE LYHYESTI

 

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia, joista yhteisten opintojen laajuus on 300 tuntia ja teemaopintojen 200 tuntia. Laskennallisen laajuuden tunti on 45 minuuttia. Tuntimäärien kertyminen perustuu pääsääntöisesti 31 opetusviikolle lukuvuodessa.

Yleisen oppimäärän opintoja voi edeltää varhaisiän opinnot, mutta niitä ei lasketa osaksi yleisen oppimäärän kokonaistuntimäärää. Yleisen oppimäärän mukaista opetusta järjestetään myös aikuisille.

Yleisessä oppimäärässä oppilas etenee opinnoissaan tasolta seuraavalle ikänsä ja valmiuksiensa mukaisesti. Oppilas rakentaa oman opintopolkunsa valitsemalla haluamansa tanssilajin tunnin/tunnit tarjolla olevista tanssilajeista. Tanssilajeja voi lisätä ja vaihtaa opintojen edetessä.

 

YHTEISET OPINNOT / 300 h (minimituntimäärä)

 

 • 7 lukuvuotta vapaavalintaisia tanssilajeja 1 x / vko
 • Opintokokonaisuudet: valmentava – alkeet – perustaso – keskitaso

– Yhteiset opinnot kestävät keskimäärin 7 lukuvuotta.

– Opintoihin kuuluvat viikoittaiset tanssitunnit, eri lajien tiiviskurssit ja esiintymistoiminta.

– Jokainen oppilas etenee tanssiopinnoissa omaa tahtiaan tasolta toiselle.

 

TEEMAOPINNOT / 200 h (minimituntimäärä)

 

 • saman tanssilajin toinen viikkotunti 4 lukuvuotta TAI
 • joku toinen tanssilaji 4 lukuvuotta 1 x / vko TAI
 • useampia tanssilajeja kutakin 1 x / vko, yhteensä 4 lukuvuoden kestävää kurssia
 • Opintokokonaisuudet: alkeet – perustaso / avoin taso – keskitaso – avoin keskitaso

– Teemaopinnot kestävät keskimäärin 4 lukuvuotta.

– Opintoihin kuuluvat viikoittaiset tanssitunnit, eri lajien tiiviskurssit ja esiintymistoiminta.

– Yhden tanssitunnin keston tulee olla 60-75 min.

– Teemaopinnot suoritetaan joko yhteisten opintojen jälkeen tai osittain / kokonaan niiden rinnalla.

– Oppilas voi osallistua Koskelan Tanssin järjestämille tiiviskursseille, jotka toteutetaan yleisen oppimäärän tavoitteita noudattaen. Tiiviskurssit luetaan osaksi yleisen oppimäärän teemaopintoja.

(- Yleisen oppimäärän oppilaan on mahdollista edetä jatkotasolle, jos hän on treenannut keskitason opintokokonaisuudessa jotain tiettyä lajia kaksi kertaa viikossa vähintään kaksi lukuvuotta TAI opettajan suosituksella, jos hänellä on vastaavat tiedot ja taidot. Jatkotasolla haluttua lajia tulee treenata kaksi kertaa viikossa.)