TANSSILAJIT JA VARUSTEET

VARHAISIÄN OPINNOT

NAPPULATANSSI 4-6 v.
tanssilajien varusteet

  • Perusliikuntaa, leikkiä, luovia harjoituksia ja tanssia. Tunneilla pyritään kehittämään ikätason mukaista motorista kehitystä, perusliikuntataitoja ja musikaalisuutta. Tavoitteena on tukea lapsen myönteistä minäkuvaa ja antaa valmiuksia toimia ryhmässä.
  • Nappulatanssi +6 v. -ryhmässä tutustutaan lisäksi eri tanssilajeihin ikäkaudelle sopivassa muodossa.


TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSILAJIT

VALMENTAVAT RYHMÄT
tanssilajien varusteet

  • Tunneilla tutustutaan eri tanssilajeihin ikäkaudelle sopivassa muodossa. Harjoitteiden avulla kehitetään musiikin ja rytmin yhdistämistä liikkeisiin, koordinaatiota, liikkuvuutta ja tilan hahmottamista. Tunneilla pyritään löytämään oman kehon mahdollisuudet, liikelaadut ja rohkeus ilmaista itseään tanssimalla.

BALETTI
tanssilajien varusteet

  • Balettitunnilla tutustutaan baletin liikekieleen ja harjoitellaan perustekniikkaa tangossa ja keskilattialla. Monipuoliseen tuntiin kuuluvat myös erilaiset hypyt, piruetit ja tilassa liikkuvat sarjat sekä venyttely. Tekniikassa on olennaista löytää vartalon oikea linjaus, ryhti ja jalkojen aukikierto. Tunnit sopivat mainiosti sekä tanssia jo harrastaneille että vasta-alkajillekin. Balettia pääaineenaan opiskelevat aloittavat kärkitossutreenauksen n. 12-vuotiaana.

SIVUAINEBALETTI
tanssilajien varusteet

  • Tunti on tarkoitettu muita tanssilajeja opiskeleville keski- ja jatkotason oppilaille. Tunnilla keskitytään baletin perustekniikkaan ja kehon linjaukseen, hyppytekniikkaan ja piruetteihin. Tarkoituksena on syventää oppilaiden tanssiteknisiä valmiuksia.

BREAK (BREAKDANCE, BREAKING, B-BOYING/GIRLING)
tanssilajien varusteet

  • 1970-luvun New Yorkissa syntynyt energinen katutanssilaji, joka on näyttävää ja vauhdikasta. Tunneilla harjoitellaan perustanssiaskeleita (toprock, footwork), freezeja ja akrobatiaa.  Keskitason tunneilla syvennytään myös vaativampiin liikkeisiin kuten powermoves. Olennaista on omalla tyylillä tanssiminen.

JAZZTANSSI
tanssilajien varusteet

  • Jazztanssi on vauhdikas, energinen, rytminen ja näyttävä tanssilaji. Tunnit sisältävät alkulämmittelyn, kehon monipuolista käyttöä tukevia harjoitteita, lattian poikki liikkuvia sarjoja ja hyppyjä, lihaskuntoa sekä erilaisia tanssisarjoja. Olennaista on ilmaisu, kiinteä suhde musiikkiin ja erityisesti tanssin ilo.

KATUTANSSI
tanssilajien varusteet

  • Hip hop –musiikista syntynyt energinen tanssilaji, joka sisältää monta eri tyylisuuntaa. Tunnilla harjoitellaan eri tyylien perusteita, tanssisarjoja, freestylea sekä lihaskuntoa. Olennaista on musiikin kuuntelu, hyvä fiilis, ilmaisu ja oman tyylin löytäminen.

NYKYTANSSI
tanssilajien varusteet

  • Ilmaisua, energiaa ja luovuutta! Lajina nykytanssi yhdistelee luovasti erilaisia tyylejä ja tekniikoita. Nykytanssissa käytetään kehoa ja tilaa kokonaisvaltaisesti. Tuntiin sisältyy lattiatekniikkaa ja painovoiman käyttöä, tanssillisia sarjoja sekä improvisaatioharjoituksia. Olennaista on oman luovuuden löytäminen improvisaation kautta ja sen hyödyntäminen tanssiessa.

MUUT LAJIT

AKROBATIA
lajin varusteet

  • Tunnilla opitaan perusakrobatiaa ja vartalon hallintaa niin permannolla kuin trampoliinilta ponnistaen. Ohjelmaan kuuluu myös voimaharjoittelua ja venyttelyä. Akrobatiaryhmät eivät esiinny näytöksissä.