TANSSILAJIT JA VARUSTEET

VARHAISIÄN OPINNOT

NAPPULATANSSI 4-6 v.
tanssilajien varusteet

 • Perusliikuntaa, leikkiä, luovia harjoituksia ja tanssia. Tunneilla pyritään kehittämään ikätason mukaista motorista kehitystä, perusliikuntataitoja ja musikaalisuutta. Tavoitteena on tukea lapsen myönteistä minäkuvaa ja antaa valmiuksia toimia ryhmässä.
 • Nappulatanssi +6 v. -ryhmässä tutustutaan eri tanssilajien tekniikoihin ikäkaudelle sopivassa muodossa.


TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSILAJIT

VALMENTAVAT RYHMÄT 7-8 v.
tanssilajien varusteet

 • Tunneilla liikutaan monipuolisesti, keskitytään lastentanssiin ja tanssia tukeviin liikuntamuotoihin sekä tutustutaan eri tanssilajien alkeisiin ikäkaudelle sopivassa muodossa.

BALETTI
tanssilajien varusteet

 • Balettitunnilla tutustutaan baletin liikekieleen ja harjoitellaan perustekniikkaa tangossa ja keskilattialla. Monipuoliseen tuntiin kuuluvat myös erilaiset hypyt, piruetit ja tilassa liikkuvat sarjat sekä venyttely. Tekniikassa on olennaista löytää vartalon oikea linjaus, ryhti ja jalkojen aukikierto. Tunnit sopivat mainiosti sekä tanssia jo harrastaneille että vasta-alkajillekin. Balettia pääaineenaan opiskelevat aloittavat kärkitossutreenauksen n. 12-vuotiaana.

SIVUAINEBALETTI
tanssilajien varusteet

 • Tunti on tarkoitettu muita tanssilajeja opiskeleville keski- ja jatkotason oppilaille. Tunnilla keskitytään baletin perustekniikkaan ja kehon linjaukseen, hyppytekniikkaan ja piruetteihin. Tarkoituksena on syventää oppilaiden tanssiteknisiä valmiuksia.

BREAK 7-9 v.
tanssilajien varusteet

 • Vauhdikasta menoa, tanssia tukevia liikuntamuotoja (mm. perusakrobatiaa), break tanssin alkeita ikäkaudelle räätälöidyssä muodossa.

BREAK (BREAKDANCE, BREAKING, B-BOYING/GIRLING)
tanssilajien varusteet

 • 1970-luvun New Yorkissa syntynyt energinen katutanssilaji, joka on näyttävää ja vauhdikasta. Tunneilla harjoitellaan perustanssiaskeleita (toprock, footwork), freezeja ja akrobatiaa.  Keskitason tunneilla syvennytään myös vaativampiin liikkeisiin kuten powermoves. Olennaista on omalla tyylillä tanssiminen.

BREAK THE RULES

 • Break the Rules -tunneilla rikotaan nimenmukaisesti tavanomaisia tanssiin liittyviä liike- ja ilmaisusääntöjä.
 • Breikin tekniikoita hyödyntämällä tasot ja liikesuunnat tulevat monipuolisesti tutuiksi, mutta rajoja ideoille ja harjoitteille ei ole. Inspiraatiota ammennetaan vapaasti eri lähteistä. Keho ja aistit ovat tekemisen keskiössä. Tuntien tavoitteena on löytää ja vahvistaa yksilön omia tanssillisia piirteitä ja luovuutta.
 • Break the Rules -tunneille osallistuaksesi et tarvitse aiempaa kokemusta breikistä. Tunnit soveltuvat yli 15 vuotiaille.

JAZZTANSSI
tanssilajien varusteet

 • Jazztanssi on vauhdikas, energinen, rytminen ja näyttävä tanssilaji. Tunnit sisältävät alkulämmittelyn, kehon monipuolista käyttöä tukevia harjoitteita, lattian poikki liikkuvia sarjoja ja hyppyjä, lihaskuntoa sekä erilaisia tanssisarjoja. Olennaista on ilmaisu, kiinteä suhde musiikkiin ja erityisesti tanssin ilo.

KATUTANSSI
tanssilajien varusteet

 • Hip hop –musiikista syntynyt energinen tanssilaji, joka sisältää monta eri tyylisuuntaa. Tunnilla harjoitellaan eri tyylien perusteita, tanssisarjoja, freestylea sekä lihaskuntoa. Olennaista on musiikin kuuntelu, hyvä fiilis, ilmaisu ja oman tyylin löytäminen.

NYKYTANSSI
tanssilajien varusteet

 • Ilmaisua, energiaa ja luovuutta! Lajina nykytanssi yhdistelee luovasti erilaisia tyylejä ja tekniikoita. Nykytanssissa käytetään kehoa ja tilaa kokonaisvaltaisesti. Tuntiin sisältyy lattiatekniikkaa ja painovoiman käyttöä, tanssillisia sarjoja sekä improvisaatioharjoituksia. Olennaista on oman luovuuden löytäminen improvisaation kautta ja sen hyödyntäminen tanssiessa.

SHOWJAZZ
tanssilajien varusteet

 • Showjazz pohjautuu pitkälti jazztanssitunnin peruselementteihin. Showjazz ottaa kuitenkin paljon vaikutteita muistakin tanssityyleistä kuten katutanssi, Broadway style ja lattarit. Tunneilla käytetään monenlaista musiikkia aina lyyrisestä jazzista musikaalinumeroiden kautta poppiin.

TANSSITUNTI 50+ ALKEET

 • Tanssitunti 50+ tunnilla pääset mukavassa seurassa, monipuolisten tanssisarjojen kautta pitämään huolta kehostasi. Tunnilla tasapaino, voima, liikkuvuus ja koordinaatio kehittyvät huomaamatta tanssisarjoihin eläytyen ja musiikista nauttien. Tanssitunti pitää sisällään tanssitunnin 45min.  ja tämän jälkeen kehonhuoltoon keskittyvän puolituntisen (30min.). Tämä tunti ei vaadi aikaisempaa kokemusta tanssitunneista tai muusta tanssillisesta liikunnasta.

TANSSITUNTI 50+ PERUS

 • Tanssitunti 50+ tunnilla pääset mukavassa seurassa, monipuolisten tanssisarjojen kautta pitämään huolta kehostasi. Tunnilla tasapaino, voima, liikkuvuus ja koordinaatio kehittyy huomaamatta tanssisarjoihin eläytyen ja musiikista nauttien. Tanssitunti pitää sisällään tanssitunnin 60min. ja tämän jälkeen kehonhuoltoon keskittyvän puolituntisen (30min.). Tämä tunti vaatii aikaisempaa kokemusta tanssitunneista tai muusta tanssillisesta liikunnasta.

MUUT LAJIT

AKROBATIA
lajin varusteet

 • Tunnilla opitaan perusakrobatiaa ja vartalon hallintaa niin permannolla kuin trampoliinilta ponnistaen. Ohjelmaan kuuluu myös voimaharjoittelua ja venyttelyä. Akrobatiaryhmät eivät esiinny näytöksissä. Lukuvuoden pituus 0n 29 viikkoa.