TASORYHMÄT

 

1. VARHAISIÄN OPINNOT (4-6 v.)

Nappulatanssiryhmät 4-6 v.

 

2. LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PERUSOPINNOT  / YLEISEN OPPIMÄÄRÄN YHTEISET OPINNOT (7-15 v.)

Valmentava 1 (+7 v.)

Valmentava 2 (+8 v.)

Valmentava 3 (+9 v.)

Alkeistaso +10 v.

Perustaso 1

Perustaso 2

Keskitaso 1

Keskitaso 2

Keskitaso 3

  • Jokainen oppilas etenee tanssiopinnoissaan omaa tahtiaan tasolta toiselle.
  • Keskitasolla eri lajeihin voidaan perustaa plussaryhmiä, mikäli osallistujia on riittävästi. Silloin oppilas voi treenata samaa lajia kaksi kertaa viikossa.

 

3. LAAJA OPPIMÄÄRÄ: SYVENTÄVÄT OPINNOT (16-18 v.)

Jatkotason ryhmät

 

  • JATKOTASON TANSSIRYHMÄÄN ETENEMINEN edellyttää, että oppilas on treenannut keskitason opintokokonaisuudessa kyseistä lajia kaksi kertaa viikossa vähintään kaksi lukuvuotta TAI opettajan suosituksella, jos hänellä on vastaavat tiedot ja taidot.
  • JATKOTASOLLA tulee treenata valitsemaansa painotusainetta kaksi kertaa viikossa esim. Nykytanssi jatkotaso & Nykytanssi jatkotaso+.
  • JATKOTASOLLA oppilaan tulee treenata vähintään kahta eri tanssilajia.