Kestävän tulevaisuuden Koskela

Kestävän tulevaisuuden Koskela hankkeissa paneudutaan kestävän tulevaisuuden sertifiointimalliin OKKA-säätiön (Opetus- kasvatus- ja koulutusalojen säätiö) ja kehitetään oppilaitosta toteuttamalla itsearviointi, kestävän kehityksen toiminnan tason arviointi kestävän tulevaisuuden indikaattoreita käyttäen ja laatimalla kehittämisuunnitelma kestävän tulevaisuuden edistämiseksi.

Koskela opisto/Äänekosken kansalaisopisto on ollut kestävän kehityksen sertifioitu oppilaitos vuodesta 2016. Hankkeet jatkaa pitkäjänteistä työtä kestävän kehityksen edistämiseksi. Hanke perustuu organisaation kehittämiseen OKKA-säätiön uudistettujen kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden toimintamallia käyttäen, joka keskittyy opetuksen, toimintakulttuurin ja johtamisen uudistamiseen kestävän tulevaisuuden näkökulma huomioiden. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.